โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
คำขวัญ/เอกลักษณ์
คำขวัญ/เอกลักษณ์
คำขวัญของโรงเรียน  “คุณธรรมเด่น วิชาการดี กิจกรรมดัง”

เอกลักษณ์    “ วินัยดี  วิชาชีพเด่น ”

อัตลักษณ์    “ หนึ่งคน  หนึ่งวิชาชีพ