โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เปิดสอนระดับชั้น
เปิดสอนระดับชั้น

เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3