โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม  334 คน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

อ.1

-

-

-

-

-

อ.2

1

13

15

28

 

อ.3 

1

23

11

34

 

รวม

2

36

26

62

 

ป.1

1

17

20

37

 

ป.2

1

8

12

20

 

ป.3

1

13

14

27

 

ป.4

1

6

15

21

 

ป.5

1

9

12

21

 

ป.6

1

13

9

22

 

รวม

6

66

82

148

 

ม.1

1

31

14

45

 

ม.2

2

33

15

48

 

ม.3

1

21

10

31

 

รวม

4

85

39

124

 

รวมทั้งหมด

12

187

147

334