โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต. วีรชน บัวพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา