โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 18- 31 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. วีรชน  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ได้มอบหมายให้คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ได้มอบเอกสารและใบงานในการเรียนและได้มีการสอบถามปัญหา พร้อมด้วยให้คำแนะนำทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในสถานการณ์ดังกล่าว
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,15:50   อ่าน 139 ครั้ง