โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
วันแห่งความสำเร็จ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 64
ดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ดำเนินการสอบ RT (การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1)
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
กีฬาภายในโรงเรียนวัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ขอบกราบขอบคุณพระใบฎีกาสราวุธ ปุณณญาโณ (หลวงพี่ต้อม) พร้อมคณะศิษย์ ที่ได้บริจาคแอร์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
ประกาศการเปิดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
โครงการเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิดพนมสารคาม (Open House)
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
พิธีถวายราชสุดี
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
งานทอดกฐินสามัคคี วัดนาเหล่าบก ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 63
งานแสดงมุทิตาจิตให้กับ คุณครูปาริชาต จันทศรี ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63