โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ปฐมวัย

นางเพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาววิภาพร มาลัยทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1