โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรววรณ สามสี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิตา จองทองหลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2