โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิภาวรรณ แก้วมณีวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายนพพล เชื้อลิ้นฟ้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1