โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1