โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
145/1หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศิริรัตน์ ศิริธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวุฒินันท์ พงษ์สุระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1