ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต. วีรชน บัวพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,09:01  อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการทสี่ ่งเสริมให้ผู้เรียนพฒั นาเต็มศักยภาพ โรงเรียนวัดพงษาราม
รายละเอียดผลงาน
 การประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรียนวัดพงษาราม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 767.77 KB

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,09:01   อ่าน 21 ครั้ง